Kompanija Dukat je investirala u promotivne spotove za svoje brendove Hellena, Max Clean i Perex. Svaki spot je pokrivao nacionalnu kampanju za svaki brend čime su se na kreativan i jasan načim komunicirale vrijednosti brenda i pratećih proizvoda.


https://www.youtube.com/watch?v=yIKmXy1XXss
https://www.youtube.com/watch?v=VJOioFBT3Jg
https://www.youtube.com/watch?v=0Z0hLsN4dFI

Kompanija Dukat je investirala u promotivne spotove za svoje brendove Hellena, Max Clean i Perex. Svaki spot je pokrivao nacionalnu kampanju za svaki brend čime su se na kreativan i jasan načim komunicirale vrijednosti brenda i pratećih proizvoda.


https://www.youtube.com/watch?v=yIKmXy1XXss
https://www.youtube.com/watch?v=VJOioFBT3Jg
https://www.youtube.com/watch?v=0Z0hLsN4dFI