usluga prodaje

Napredni sistemi prodaje

Prodaja se vrši po sistemu preprodaje, a isporuka u roku od 24h, Zbog specifičnosti tržišta, kao i širine programa koje radimo na teritoriji BiH, postoje dvije odvojene divizije prodaje – Divizija A koja pokriva brendove Carnex, Perfex, Nectar, Fidelinka, Perex i Biser; Divizija B koja pokriva brendove Polimark, Aleva, Pionir, Beohemija, Dahlia, Hellena i Max Clean

Naše prednosti u prodaji

 • Postojimo kao distributer od 1998. godine
 • Razvili smo sistem predprodaje 2001. godine
 • Kapilarna distribucija
 • Dobar odnos sa kupcima
 • Organizacija prodaje prilagođena je zahtjevima i
  specifičnostima BiH tržišta
 • Širina i kvalitet brendova – moć distribucije
 • Ljudski resursi
Mapa distribucije

Mapa distribucije

● Žuta – Regionalni menadžer Banja Luka-USK

 ● Crvena – Regionalni menadžer Bijeljina-Tuzla

 Zelena – Regionalni menadžer Sarajevo-Zenica

● Plava – Regionalni menadžer Zapadna-Istočna Hercegovina

usluge logistike

Logistički kapaciteti

16.750 paletnih mjesta

Dukat d.o.o. u svom vlasništvu posjeduje vozni park sa preko 150 voznih jedinica pomoću kojih se obavlja:

 • Međunarodni transport
 • Unutrašnji transport
 • Distribucija

U roku od 24 časa, logistička služba može do svojih kupaca dopremiti preko 250t robe.


WMS sistem

Dukat d.o.o. koristi sistem upravljanja skladištenja (WMS) pomoću kojeg se precizno organizuje rad u distributivnim centrima i zaposlenicima koji rade u njima. WMS olakšava upravljanje u svakodnevnom planiranju, organizovanju operativaca i kontrolisanju raspoloživih resursa.

WMS spada u grupu informacionih taktičkih alata kojima se zadovoljavaju jedinstvene potrebe kupaca u lancu snabdijevanja i distribucije, kada je promet i opterećenje veće nego što može da se isprati tabelama. Ovim sistemom se može kvalitetno ispratiti rast prodaje, ali i da se poboljšaju ukupne performanse cjelokupnog distributivnog lanca.


OBJEKTI VELLIKOG KAPACITETA

Isporuka se vrši iz tri logistička centra

Banja Luka

 Bijeljina

Sarajevo

Magacinski prostor u hladnom lancu:

Broj paletnih mjesta: 350

Površina: 250 m 2


Magacinski prostor u ne-hladnom lancu:

Broj paletnih mjesta: 6.500

Površina: 5.000 m 2

Magacinski prostor u hladnom lancu:

Broj paletnih mjesta: 350

Površina: 250 m 2


Magacinski prostor u ne-hladnom lancu:

Broj paletnih mjesta: 5.200

Površina: 4.100 m 2

Magacinski prostor u hladnom lancu:

Broj paletnih mjesta: 350

Površina: 250 m 2


Magacinski prostor u ne-hladnom lancu:

Broj paletnih mjesta: 4.000

Površina: 3.250 m 2