U sklopu nacionalne kampanje, Max Clean brend je prezentovan kroz brendiranje tramvaja u Sarajevu. Na taj način prošireno je vanjsko oglašavanje u najvećem gradu u BiH.

U sklopu nacionalne kampanje, Max Clean brend je prezentovan kroz brendiranje tramvaja u Sarajevu. Na taj način prošireno je vanjsko oglašavanje u najvećem gradu u BiH.