Kroz proširenje promotivnih aktivnosti, brend Hellena je prisutan u nekoliko teretana iz Banjaluke - 4 Life, Fortuna, Olympia, Tefa Fit i Dinamic.

Kroz proširenje promotivnih aktivnosti, brend Hellena je prisutan u nekoliko teretana iz Banjaluke - 4 Life, Fortuna, Olympia, Tefa Fit i Dinamic.