Kompanija Dukat je svečano otvorila svoj distributivni Centar u Sarajevu pomoću kojeg će isporuka usluga i roba biti brža i kvalitetnija. Prilikom izgradnje objekta koruštena su najsavremenija građevinska i operativna rješenja putem kojih se omogućava visoka efikasnost i upravljanje procesima za ostvarivanje kvalitetne usluge distribucije i zastupništva.

Kompanija Dukat je svečano otvorila svoj distributivni Centar u Sarajevu pomoću kojeg će isporuka usluga i roba biti brža i kvalitetnija. Prilikom izgradnje objekta koruštena su najsavremenija građevinska i operativna rješenja putem kojih se omogućava visoka efikasnost i upravljanje procesima za ostvarivanje kvalitetne usluge distribucije i zastupništva.