Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske, Vjekoslav Petričević zvanično je posjetio kompaniju Dukat d.o.o. Zajedno sa menadžmentom kompanije, ministar je obišao proizvodne pogone, razvojni centar i upravnu zgradu, a u svrhu upoznavanja sa procesom povećane proizvodnje dezinfekcionih sredstava.

https://www.youtube.com/watch?v=8VQXqg_x7to

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske, Vjekoslav Petričević zvanično je posjetio kompaniju Dukat d.o.o. Zajedno sa menadžmentom kompanije, ministar je obišao proizvodne pogone, razvojni centar i upravnu zgradu, a u svrhu upoznavanja sa procesom povećane proizvodnje dezinfekcionih sredstava.

https://www.youtube.com/watch?v=8VQXqg_x7to