U okviru Max Clean proizvoda koji služe za čišćenje i održavanje, lansirana je linija antibakterisjkih proizvoda koja se sastoji od sredstva za dezinfekciju 750 ml (+ dopuna), 300 ml (+ dopuna), koncentrovano sredstvo 1% benzalklonijum hlorid i koncentrovano sredstvo 5% Na-hipohlorit.

U okviru Max Clean proizvoda koji služe za čišćenje i održavanje, lansirana je linija antibakterisjkih proizvoda koja se sastoji od sredstva za dezinfekciju 750 ml (+ dopuna), 300 ml (+ dopuna), koncentrovano sredstvo 1% benzalklonijum hlorid i koncentrovano sredstvo 5% Na-hipohlorit.