Poslovne jedinice

PJ Banja Luka

Aleksandrovac bb, 78255 Laktaši Industrijska zona Bosna i Hercegovina
T.(+387) 51 582 455 F.(+387) 51 582 451 b.luka@dukat-bih.com Google mapa

PJ Bijeljina

Trgovina na veliko i malo Stefana Dečanskog bb, 76300 Bijeljina Bosna i Hercegovina
T.(+387) 55 242 392 F.(+387) 55 242 023 bijeljina@dukat-bih.com Google mapa

PJ Sarajevo

Trgovina na veliko i malo Aerodromska bb, 71216 Istočna Ilidža Bosna i Hercegovina
T.(+387) 57 342 879 F.(+387) 57 342 880 sarajevo@dukat-bih.com Google mapa

PJ Perex

Aleksandrovac bb, 78255 Laktaši Industrijska zona Bosna i Hercegovina
T.(+387) 51 582 466 F.(+387) 51 582 454 p.proizvodnja@dukat-bih.com Google mapa

PJ Max Clean

Aleksandrovac bb, 78255 Laktaši Industrijska zona Bosna i Hercegovina
T.(+387) 51 582 467 F.(+387) 51 582 454 proizvodnja@maxclean.ba Google mapa

Kontakt formular